top of page
Zonder titel (469 x 213 px) (900 x 300 px) (1200 x 630 px) (3).png

Thanks for submitting!

PRIVACY POLICY

*By clicking on request you agree to our privacy policy.

Greenstar Capital Carbon Fund

EU Physical Carbon Allowances Fund

Introduction

Invest in EU ETS

Greenstar Capital biedt beleggers als eerste fonds gevestigd in de EU de mogelijkheid om te participeren in een duurzaam en innovatief fonds dat actief belegt en handelt in fysieke “CO2 emissierechten” dat valt onder het in 2005 door de EU opgezette “Emissions Trading System” (EU-ETS). Fysieke emissierechten waren tot nu moeilijk, tot niet te verkrijgen onder particuliere en professionele investeerders aangezien investeerders die niet onder het EU ETS vallen niet de benodigde toegang en kennis hebben om de rechten te kunnen verhandelen en aan te houden. Er zijn wel enkele aanbieders, maar die maken gebruik van complexe en niet transparante instrumenten waaronder Contracts for Difference (CFD), Futures en Opties met margin verplichtingen.

EU EMISSION TRADING SYSTEM

Bewezen effectief in het terugdringen van CO2 uitstoot

Het EU ETS is een uiterst effectief systeem gebleken en heeft tot dusver geleid tot een reductie van 40% van de totale uitstoot binnen de sectoren die onder dit systeem vallen. De verhandelbare rechten fungeren als “belasting op CO2”:  sectoren die onder de regelgeving vallen moeten naar gelang hun uitstoot ieder jaar het corresponderend aantal rechten inleveren bij de overheid (1 emissierecht staat voor 1 ton Co2 uitstoot). Jaarlijks worden er 2.2% minder rechten geveild, waardoor de markt elk jaar krapper wordt met als doel om de prijs van de rechten te laten stijgen. Daarmee worden de kosten om CO2 uit te stoten verhoogd en de transitie naar duurzamere alternatieven versneld. Het Fonds biedt beleggers de mogelijkheid om te profiteren van deze stijgende markt: gebruikmakend van de infrastructuur, het uitgebreide netwerk en marktkennis van de fondsmanager.

MARKTONTWIKKELINGEN

Stijgingen van 143% in 2021 en 33% in 2020

De prijzen van CO2 emissierechten stegen in 2020 met 33% en in 2021 met 143%. Met de huidige prijs van 80 euro per ton is er nog ruim voldoende opwaarts potentieel, gelet op de “fuel switching levels” en de verdere verkrapping voortkomend uit de EU Green Deal, waarbij de EU o.a. de doelstelling heeft in 2050 klimaatneutraal te zijn, zullen de prijzen mogelijk tot boven de 200 euro per ton stijgen. Ook de energie, gas en kolenmarkten zijn van invloed op de prijs van CO2 emissierechten en worden nauwlettend gevolgd door het fondsmanagement, om de aan- en verkoop momenten te bepalen en zodoende het rendement van het fonds te optimaliseren.

SAMENGEVAT

Eerste instapmoment 2 mei 2022

Investeer in de energietransitie, profiteer van de “EU Green Deal” waar verdergaande belastingen op emissie uitstoot te verwachten zijn en draag daarbij direct bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot.


  • Verkrappende markt “by design”

  • AFM geregistreerd

  • Investeren in de energietransitie

  • Sterke marktexpertise

  • State-of-the-art infrastructuur en groot netwerk binnen de sector

  • Transparante kosten

  • Minimale investering €100.000, eerste instapmoment 2-5-2022 

Greenstar Capital Duurzaam Beleggen Investeren CO2 rechten 10.jpg
bottom of page