top of page
Search

Chairman VNO-NCW: "Geopolitical situation forces the Netherlands to accelerate on climate measures"

When interviewed by het Financieele Dagblad about the Dutch employer's association worries concerning inflation and economic growth Chairman Ingrid Thijssen was asked about her coming meeting with the Dutch government and labour unions. Mrs. Thijssen explained that given the current geopolictal situation it is important not to renegotiate the government coalition agreement concerning climate measures, because the Netherlands has to even accelerate the fight against climate change.


"Moet de politiek dan terug naar de tekentafel om het coalitieakkoord te herzien?


'Ik denk dat je vooral niet het coalitieakkoord opnieuw moet gaan doen. Natuurlijk zijn er op de achtergrond rekensommen te maken. Maar we moeten niet vergeten dat naast de oorlog de grote vraagstukken die er al jaren waren in Nederland - wonen, klimaat, stikstof - ook gewoon opgelost moeten worden. Het is juist goed dat het coalitieakkoord daarin voorzag - ook financieel - en daar moeten we echt mee door. Sterker nog, op klimaat moeten we vanwege de geopolitieke situatie juist versnellen.'"
Voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW wil klimaatplannen kabinet versnellen.

12 views0 comments

Commentaires


bottom of page