top of page
Search

EU-landen zetten vaart achter CO₂-grensheffing

Het Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM, is een instrument om de eigen industrie te beschermen, middels het berekenen van koolstofheffing op producten uit regio's met minder grote klimaatambities dan de EU. Op dit moment worden er door de EU gratis emissierechten verschaft aan Europese bedrijven om op deze manier te kunnen concurreren met partijen van buiten de EU die deze heffingen niet betalen.


Daarbij bestaat het risico dat bedrijven binnen de EU hun productie naar landen verplaatsen waar de regels minder streng zijn, wat het doel om in 2030 de CO₂-uitstoot met 55% te reduceren ten opzichte van 1990 niet ten goede komt. CBAM moet dit tegengaan door het voordeel van productie buiten de EU weg te nemen met een heffing aan de grens. Het huidige voorstel richt zich in eerste instantie alleen op de sectoren staal en ijzer, aluminium, stroom, kunstmest en cement.


Echter betekent de invoer van CBAM in een periode dat er nog gratis CO₂-uitstootrechten uitgegeven worden een dubbele bescherming, wat in strijd is met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Om deze reden is het voorstel om CBAM stapsgewijs in te voeren en de gratis rechten geleidelijk af te bouwen binnen een periode van 10 jaar. Het afbouwen van het aantal gratis CO₂-uitstootrechten zal volgens marktanalisten leiden tot een stijging van de prijzen van de rechten.


CO2 emissies - beleggen in emissierechten Greenstar Capital


Lees voor meer achtergronden het artikel in het FD: https://fd.nl/politiek/1433210/eu-landen-zetten-vaart-achter-co-grensheffing-loc2caUQUTBa59 views0 comments

Comments


bottom of page